Операционни системи

структура, функции и реализация


Съдържание

1. Въведение, понятия. звуков запис

2. Основни абстаркции – процеси и разговори между тях, управление на многозадачната работа – времеделене и синхронни тръби, приоритети звуков запис

3. Прекъсвания, взаимодействие между процесите и защита от колизии. звуков запис

4. Синхронизация на паралелно работещи процеси чрез семафори, задача за философите и спагетите. звуков запис

5. Управление на паметта (и други ценни ресурси). звуков запис

6. Вход-изход – символни и блокови устройства, оптимизация на дисковите операции. звуков запис

7. Файлови системи. звуков запис

8. Мрежови услуги, протоколи в Интернет. звуков запис

9. Потребителски интерфейс към ОС, стандарт POSIX звуков запис

10 Мащабиране, сигурност и коментари за езика C – заключителна лекция звуков запис


Други звукови записи:

Уводна конкурсна задача на Емил Келеведжиев

Първа лекция на Емил за компресия на дании

Втора лекция на Емил за компресия на дании


Линкове по темата:


Тази страница съдържа материали за курса "Операционни системи" за лятната школа във Варна за ученици по информатика, сезон 2011 (от 7 до 20 август, 2011 год.).


(c) Г. Георгиев (Скелета), съгласно разрешението GNU Free Documentation License

Електронни адреси за контакти: на работа и у дома