Игра Дама (Корам)

(на езика FreePascal)

Тук ще намерите няколко текста на програми, които представят различни етапи на реализация на логическата игра дама (известна още с имената корам и докруджум).

Кратко описание на правилата на играта има в Wikipedia: на български , на английски .

Файл:Nine Men's Morris board with coordinates.svg

Картинка на игралната дъска

Програмата работи в текстова конзола и полетата на дъската се обозначават подобно на шахматната дъска, размера на дъската за дама е 7x7.


Можете да заредите следните програми:


Програмата може да се компилира под Windows или Linux с компилатора FreePascal, а също така под DOS с компилатора Turbo Pascal.

Забележка: при компилация с Turbo Pascal увеличете максимално стека (примерно на 60K), иначе се препълва от алгоритъма за обхождане на дървото на ходовете.

Тази програма е демонстрация към курса "Програмиране на класически игри" за лятната школа във Варна за ученици по информатика, сезон 2010 (от 18 до 31 юли, 2010 год.).

Кратко описание на лекциите от курса може да намерите тук.

Играта е изследвана и решена през 1993 г. от Ралф Гезер, описанието на решението е дадено през 1996г. в следната публикация. Това е първото пълно математическо изследване на нетривиална логическа игра.


(c) Г. Георгиев (Скелета), съгласно разрешението GNU Free Documentation License

Електронни адреси за контакти: на работа и у дома