Алгоритми върху графи

Математически основи:

Полиномиални алгоритми:

Можете да заредите целия учебник като един компресиран (~125K) файл.

Internet сайтове за алгоритми:


(c) Skelet, 2004